Allergi

Allergi är en av våra största folksjukdomar och var femte svensk är idag drabbad. De vanligaste allergierna är pälsdjurs- och pollenallergi, men många får också besvär av kvalster eller damm. Orsakerna till allergi är inte helt klarlagda men risken för att få allergi ökar om en förälder eller båda föräldrarna har det. Troligtvis påverkar även miljö och livsstil.

Allergi beror på att kroppens immunförsvar överreagerar när det kommer i kontakt med ämnen som egentligen inte är farliga, till exempel hudavlagringar från katt eller pollenkorn som virvlar omkring i luften. De här retande ämnena kallas för allergener och kan ge upphov till allergiska symtomnär de fastnar i nässlemhinnan eller de nedre luftvägarna. Allergin kan antingen vara säsongsbunden eller perenn. Om allergin är säsongsbunden uppstår symtomen bara under vissa tider på året, medan perenn allergi ger besvär året runt. Pollenallergi är en säsongsbunden allergi, medan kvalster- och pälsdjursallergi är perenna allergier. Ofta bryter allergin ut i skolåldern men det händer även att vuxna blir allergiska. Det går inte helt att förebygga allergi men det finns många effektiva mediciner som kan lindra symtomen och hjälpa dig att leva ett normalt liv, trots sjukdomen.

Symtom på allergi

Allergi kallas ibland till vardags för hösnuva, eftersom symtomen påminner om de som man får under en förkylning. Rinnsnuva, nästäppa, nysningar, klåda, samt rinnande och kliande ögon är vanliga allergisymtom. Men till skillnad från en förkylning går allergin inte över efter någon vecka. Ett annat tecken på att det rör sig om allergi är att man får långa nysattacker i stället för enstaka nysningar, och att snuvan är vattnig och klar. Symtomen uppstår oftast inom några minuter efter att man kommit i kontakt med det retande ämnet. Långvarig trötthet är ett annat vanligt symtom på allergi.